Martin Nørgaard Petersens logo

Martin Nørgaard Petersen

Økonomistuderende ved Københavns Universitet

LinkedIn YouTube E-Mail
Rettevejledninger (Ny)

Bacheloropgave

"What Explains the Increasing Gap between Interest Rates and Return on Capital?" undersøger årsager til forskellen mellem afkastet på kapital, der har været stabilt over de sidste fire årtier og de reelle renter, der er faldet til omkring nul. Artiklen er skrevet i samarbejde med Jens Brink.

Videnskabsteori (Noter)

Dokumentet er referer udvalgte pensumtekster, herunder 'The Methodology of Positive Economics' (Friedman), 'The Rhetoric of Economics' (McCloskey), 'Methodology of Economics' (Reiss) og 'Economics Rules' (Reiss). De steder, hvor der har været uoverensstemmelser mellem undervisningsslides af Jeanet Bentzen og pensum, er referatet baseret på tekster.

Macroeconomics III (Notes) by Frederik Münter

The note covers Macroeconomics III. It is written by Frederik Münter. Corrections and proof-reading can be forwarded by mail.

Econometrics II (Exam Paper, eng.)

Exam Paper for Exam in Econometrics II (Summer 2019), including two exercises. Feedback has been marked in the margin based on meeting with lecturer Heino Bohn Nielsen. The paper is written collaboratively with Trine Langæble Petersen and Julie Bisp Petersen. Remember to cite the paper, if used in an exercise.

Suggested BibTeX-entry

Help for OxMetrics

Answers to issues in OxMetrics.

Introduktion til LaTeX

Kort introduktion til LaTeX, hvad det er, hvordan det bruges og hvordan man kommer igang.

Mikroøkonomi II (Noter) af Frederik Münter

Noten gennemgår hovedpointer fra Mikroøkonomi II. Noten er udarbejdet af Frederik Münter. Rettelser og korrekturlæsning kan sendes på mail.

Mikroøkonomi I (Noter)

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Microeconomics (2. udgave) af Nechyba suppleret med materiale fra undervisningen i Mikroøkonomi I afholdt af Hans Keiding i efteråret 2017.

Makroøkonomi II (Noter) af Frederik Münter

Noten gennemgår hovedpointer fra Makroøkonomi II. Noten er udarbejdet af Frederik Münter. Rettelser og korrekturlæsning kan sendes på mail.

Makroøkonomi I (Noter)

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Introducing Advanced Macroeconomics (2. udgave) af Sørensen og Whitta-Jacobsen suppleret med materiale fra undervisningen i Makroøkonomi I afholdt af H.J. Whitta-Jacobsen i efteråret 2017 og C.W. Hansen i foråret 2018.

Sandsynlighedsteori og Statistik (Noter)

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra 'En introduktion til sandsynlighedsregning' og 'Introduction to likelihood-based estimation and inference' suppleret med materiale fra undervisning i SaSt i efteråret 2017.

Erhvervsøkonomi (Noter)

Dokumentet beskriver udvalgte begreber fra undervisningen i Erhvervsøkonomi afholdt af Niels Johannesen og Asger Lau Andersen. Dokumentet er suppleret med materiale fra "Economics of the Firm" (3. udgave), hvor det har været relevant.

Økonomiske Principper B (Noter)

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Macroeconomics (9. udgave) af Mankiw suppleret med materiale fra undervisningen i Økonomiske Principper B afholdt af Jesper Gregers Linaa i foråret 2017.

Økonomiske Principper A (Noter)

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Economics (3. udgave) af Mankiw, et. al. suppleret med materiale fra undervisningen i Økonomiske Principper A afholdt af C.T. Kreiner i efteråret 2016.