Martin Nørgaard Petersen

Hovedpointer fra Økonomiske Principper A

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Economics
(3. udgave) af Mankiw, et. al. suppleret med materiale fra undervisningen i Økonomiske Principper A afholdt af C.T. Kreiner i efteråret 2016.

Hovedpointer fra Erhvervsøkonomi

Dokumentet beskriver udvalgte begreber fra undervisningen i Erhvervsøkonomi afholdt af Niels Johannesen og Asger Lau Andersen. Dokumentet er suppleret med materiale fra "Economics of the Firm"
(3. udgave), hvor det har været relevant.

Hovedpointer fra Sandsynlighedsteori og Statistik

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra 'En introduktion til sandsynlighedsregning' og 'Introduction to likelihood-based estimation and inference' suppleret med materiale fra undervisning i SaSt i efteråret 2017.

Referat af Friedman

Dokumentet referer Milton Friedmans 'The Methodology of Positive Economics' (Part 1), 1970, University of Chicago Press.

Hovedpointer fra Økonomiske Principper B

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Macroeconomics
(9. udgave) af Mankiw suppleret med materiale fra undervisningen
i Økonomiske Principper B afholdt af Jesper Gregers Linaa i foråret 2017.

Hovedpointer fra Mikroøkonomi I

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Microeconomics (2. udgave) af Nechyba suppleret med materiale fra undervisningen i Mikroøkonomi I afholdt af Hans Keiding i efteråret 2017.

Hovedpointer fra Makroøkonomi I

Dokumentet er en gennemgang af udvalgte begreber fra Introducing Advanced Macroeconomics (2. udgave) af Sørensen og Whitta-Jacobsen suppleret med materiale fra undervisningen i Makroøkonomi I afholdt af H.J. Whitta-Jacobsen i efteråret 2017 og C.W. Hansen i foråret 2018.

Link til rettevejledninger

Instituttets oversigt over rettevejledninger

Hjælp til at forbedre materialet

Send forbedringsforslag og rettelser til martin@norgaardpetersen.dk